OSTATNÉ AKCIE

Tak ako zodpovedne pristupujeme k organizovaniu a zabezpečeniu svadby, tak pristupujeme aj k organizovaniu a zabezpečeniu – stužkových slávností, firemných večierkov a rodinných udalostí. Veľkú obľubu majú plesy a zábavy pre rôzne vekové skupiny

Špeciálnou skupinou sú stužkové , ktoré pripravujeme pre maturantov. Tieto poväčšine aranžujeme podľa tematického zadania.

S akoukoľvek požiadavkou nás zákazník osloví, sme pripravení a odhodlaní ju zabezpečiť a splniť.